مشاهده آمار بازدید صفحات و کلمات کلیدی در سایت.

بررسی فعالیت کاربر و نمایش اطلاعات لازم به تفکیک زمان.

■ امکان افزودن ابزار Google Analytics در سایت.برچسب‌ها


ارسال پیام