میتوانید فرمولی برای واتر مارک کردن عکس های سایت تعریف کنید و در صورت نیاز عکس های خود را طبق این فرمول برچسب گذاری کنید.برچسب‌ها


ارسال پیام