دامنه(آدرس سایت) خود را ثبت نمایید و یا دامنه خود را از شرکت های دیگر تهیه و بر روی سایت ساز، تنظیم نمایید.


نحوه تنظیم کردن آدرس دامنه بر روی سایتبرچسب‌ها


ارسال پیام