در هر زمانی میتوانید از اطلاعات سایت خود نسخه پشتیبان تهیه نمایید. همچنین میتوانید اطلاعات استاتیک سایت خود را دریافت و به شرکت و سایت ساز دیگری منتقل نمایید.برچسب‌ها


ارسال پیام