حداقل امتیاز + 80% برای سایت خود دریافت خواهید کرد. متوسط این امتیاز در بین سایت های ایرانی حدود 55% می باشد. برای بررسی این امتیاز دهی به سایت ایران تبلیغ مراجعه نمایید.برچسب‌ها


ارسال پیام